Publicaties

Aukje van Beek en Pieternel Haspels hebben het boek ‘Omgaan met lymfoedeem’ samen met fysiotherapeut Alma Vinjé-Harrewijn geschreven.

Netty Vreugdenhil, fondsredacteur uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum reikt eerste exemplaar uit aan de voorzitter van Amarant.

Omgaan met lymfoedeem
Auteurs: Alma Vinjé-Harrewijn, Aukje van Beek, Pieternel Haspels

Lymfoedeem is een veel voorkomende aandoening die het leven van de patiënt en personen in zijn of haar omgeving behoorlijk kan verstoren. Door de toepassing van nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden zijn er de laatste vijf jaar meer behandelingen van lymfoedeem mogelijk geworden. Hierdoor kon het welzijn van lymfoedeempatiënten verder verbeteren.

‘Omgaan met lymfoedeem’
is het eerste boek in het Nederlands dat gedetailleerd alle aspecten van deze aandoening beschrijft. Het is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, patiëntenvoorbeelden en anatomische afbeeldingen. Naast de diagnostiek en behandelmethoden is er ruim aandacht voor de impact die lymfoedeem kan hebben op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied, zowel voor de patiënt als voor de personen in zijn of haar omgeving. Verder zijn in dit boek tips, leefregels, informatie over hulpmiddelen en zelfmanagementschema’s opgenomen die het omgaan met lymfoedeem kunnen vergemakkelijken.

Het boek is onder meer geschreven om (potentiële) patiënten, hun partners, familie, vrienden en collega’s te informeren over lymfoedeem. Maar het is net zo goed bedoeld voor hun behandelaars en begeleiders: specialisten, huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners zoals (oedeem)fysiotherapeuten, huidtherapeuten en diëtisten evenals verpleegkundigen en verzorgenden, maatschappelijk werkers, psychologen en opleiders van al deze beroepsgroepen. Zij kunnen met de hier geboden informatie hun behandeling en benadering van de patiënt optimaliseren en hen op dit boek wijzen.

Inhoud
Wat is er aan de hand? – Hoe komt het eigenlijk? – Wat is het beloop zonder behandeling? – Welke behandelingen bestaan er? – Welke aandoeningen met ander soort oedeem zijn er? – Wat betekent het voor de patiënt en diens omgeving? – Hoe ermee om te gaan? – Hoe terugval/verergering van zwelling zoveel mogelijk voorkomen? – Internetadressen, aanbevolen literatuur en geraadpleegde literatuur.

Over de auteurs
Het boek is geschreven door een oedeemfysiotherapeut, een huisarts en een gezondheidszorgpsycholoog. Zij hebben ieder jarenlange ervaring in het behandelen en begeleiden van patiënten met lymfoedeem en hun naasten.

Uitgever
Bohn Stafleu van Loghum, juli 2009, ISBN: 9789031350070.

Verkrijgbaar
Via de reguliere boekhandel of boekhandels op internet.

Kosten
€ 22,50,-