Verlies- verwerkingsgroep voor nabestaanden

Amarant biedt een groep voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben na kanker. Veel mensen voelen zich erg alleen na het overlijden van hun partner, een ouder, goede vriend of vriendin. In hun omgeving merken zij dat er na verloop van tijd weinig aandacht meer is voor hun rouwproces.

 Wat biedt de gespreksgroep?
In de gespreksgroep wordt ruimte geboden om de gevoelens en ervaringen die te maken hebben met het verlies met elkaar te delen en verdriet en pijn alsnog te uiten. Daarna kan er dikwijls ruimte komen om het leven alleen weer op te bouwen. Het delen van ervaringen met anderen kan opluchting geven doordat je veel van jezelf bij anderen herkent. In de groep is er aandacht voor wat mensen bezighoudt, erkenning voor gevoelens en begrip voor verwerkingsprocessen die veel tijd nodig hebben. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

• Hoe kan ik mijn verdriet verwerken?
• Hoe ga ik om met al die heftige emoties zoals pijn, woede, wanhoop, eenzaamheid?
• Hoe heb ik de relatie met degene van wie ik afscheid moest nemen beleefd?
• Terugkijken op de periode van ziekte, behandeling, zorg die je geboden hebt
• Uitzichtloos gevoel over de toekomst
• Hoe ga ik om met de mensen om me heen, familie, kinderen, vrienden/vriendinnen?
• Hoe zorg ik voor mezelf?
• Wat zijn mijn wensen en verlangens voor nu, maar ook voor de toekomst?
• Hoe ga ik mijn leven weer invullen?

In de groep wordt op diverse manieren op de onderwerpen ingegaan, b.v. door middel van gesprek, begeleide meditaties en visualisatieoefeningen. Deze methodieken zijn goede hulpmiddelen bij het verduidelijken van gevoelens en het bewust worden van behoeftes en wensen. Verder is er aandacht voor manieren om effectiever om te leren gaan met spanningen.

Praktische informatie
De groep bestaat uit maximaal tien personen en komt wekelijks of één keer per veertien dagen bij elkaar. Er zijn zeven of tien bijeenkomsten. Voorafgaand aan deelname is er met iedere deelnemer een kennismakingsgesprek.

Aanmelding en informatie
Als u deze cursus wilt organiseren of zich wilt aanmelden voor de cursus, kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Karen Rutgers, telefoon 06-28480913 of e-mail karenrutgers3@upcmail.nl. Dan kunnen wensen, aanbod, locatie en kosten worden besproken.

De cursus wordt ook aangeboden in het Toon Hermans Huis Amersfoort: 033 4655227 of zie website www.thha.nl