Gespecialiseerde psychosociale begeleiding

Gespecialiseerde psychosociale begeleiding

Individuele, relatie- en gezinsbegeleiding
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Voorbeelden hiervan zijn: gesprekken,ontspanningsoefeningen, visualiseren, meditaties, tekenen, energetisch werk.

Begeleiding in groepen:

    • De gespreksgroep ‘Revalidatie en Reïntegratie’ biedt deelnemers ruimte om gevoelens te uiten en ervaringen te delen aan de hand van thema’s zoals: zelfbeeld, angst om dood te gaan, eenzaamheid, seksualiteit, verliesverwerking, afhankelijkheid, werkhervatting, toekomstperspectief. Doel is deelnemers te ondersteunen bij het verwerkingsproces zodat zij hun leven met en na kanker opnieuw kunnen vormgeven.
    • De cursus ‘Mindfulness en Meditatie‘. Deze cursus helpt om rust te vinden in de chaos waarin je terecht kunt komen wanneer je geconfronteerd bent met kanker. Oefeningen doen, gesprekken en kennisoverdracht wisselen elkaar tijdens de cursus af en ondersteunen deelnemers in het leren omgaan met vermoeidheidsklachten en spanningen vanwege hun ziekte.
    • De gespreksgroep voor partners/mantelzorgers biedt deelnemers de gelegenheid aandacht te geven aan hoe zij de ziekte van hun naaste verwerken en op welke manier zij voldoende zorg voor zichzelf kunnen realiseren om het evenwicht te hervinden tussen hun draagkracht en draaglast.
    • De rouwverwerkinggroep voor nabestaanden van mensen die aan kanker overleden zijn, ondersteunt mensen bij de verwerking van het verlies van een dierbare, geeft aandacht aan het uiten van emoties en helpt deelnemers om hun leven opnieuw vorm te geven.
    • De gespreksgroepen voor speciale doelgroepen, zoals vrouwen met gynaecologische kanker, jonge vrouwen met borstkanker, mensen met uitzaaiingen, e.d.

 

De begeleiding vindt plaats in Putten, Amersfoort of op locatie. Neem contact op via telefoon 06-28480913 of per e-mail karenrutgers3@upcmail.nl