Financiering

Het begeleidingsaanbod van K. Rutgers wordt deels vergoed vanuit het pakket aanvullende verzekeringen van ziektekostenverzekeraars. Er is een grens aan het budget dat besteed kan worden. Soms heeft iemand langduriger hulp nodig en dan wordt een tarief naar draagkracht berekend.
Voor het overige aanbod worden op maat financiële afspraken gemaakt.