Cursus ‘Partners en naasten’

Partners en andere naasten van mensen die kanker hebben of hebben gehad worden zwaar belast. De steun die u biedt aan partners, ouders, familielid of buren als zij ziek of hulpbehoevend zijn, wordt ook wel mantelzorg genoemd. Mantelzorgers zorgen voor een ander terwijl ze ook nog verantwoordelijk zijn voor b.v. gezinsinkomen, werk buitenshuis, huishouden en kinderen. Hoe kom je dan nog aan jezelf toe als je geneigd bent om de 2e viool te spelen en je je met name richt op de patiënt en zijn of haar welzijn?

De cursus is bedoeld als steun voor mensen die zorgen voor iemand met kanker. De cursus geeft hen gelegenheid ervaringen uit te wisselen, gevoelens te delen en de balans op te maken: hoe verlicht ik de zorg en voorkom ik overbelasting en stress. De bijeenkomsten bestaan uit informatie, gesprekken en oefeningen voor assertiviteit en ontspanning. Onderwerpen die aan bod zullen komen: wat zijn mijn eigen wensen en behoeften, het opmaken van de balans door het ordenen van de eigen zorgsituatie, waar vind ik steun en hulp, omgaan met emoties en gevoelens en het leren aandacht te geven aan jezelf. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Aanmelding en informatie
Wilt u deze cursus opnemen in het aanbod van uw organisatie? Of wilt u eraan deelnemen, en bent u benieuwd waar dat bij u in de buurt mogelijk is? Neem dan telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op met Karen Rutgers, telefoon 06-28480913 of e-mail karenrutgers3@upcmail.nl. Dan kunnen wensen, aanbod, locatie en kosten worden besproken.