Begeleiding en training patiënten-organisaties en inloophuizen

In patiëntenorganisaties zijn veelal vrijwilligers actief die zelf kanker hebben of hebben gehad. Tijdens het werk voor de patiëntenorganisatie worden zij regelmatig weer met hun eigen ziekteproces en angst geconfronteerd. Dit is een zware belasting en kan een spanningsveld opleveren. Medewerkers hebben behoefte aan aandacht voor hun belevingen en ervaringen tijdens hun werk.. Mensen met een kwetsbare lichamelijke conditie dragen de organisatie. Het spreekt vanzelf dat begeleiding en ondersteuning van de medewerkers noodzakelijk is. In inloophuizen werken vrijwilligers die zorg en aandacht bieden aan mensen die met kanker te maken hebben. Een goede toerusting voor deze vrijwilligers bestaat o.a. uit basis informatie over fasen in het ziekteproces, verwerkingstijlen, kunnen luisteren en zorgen voor jezelf. Amarant biedt verschillende vormen van begeleiding aan. Deze worden altijd afgestemd op de wensen en behoeften van de organisaties en hun medewerkers.

• individuele ondersteuning van medewerkers: coaching en supervisie
• communicatietrainingen: luistervaardigheden, feedback, gesprekstechnieken, samenwerken, conflicthantering
• cursussen n.a.v. thema’s: seksualiteit, verliesverwerking, omgaan met lotgenoten die terminaal zijn, omgaan met heftige emoties, hoe werk je met groepen lotgenoten
• preventie van burn-out, bezinningsdagen, grenzen stellen en bewaken in het lotgenotencontact,
• organisatieadvies: voeren van evaluatiegesprekken met medewerkers
• lezingen en workshops

Doordat de trainingen plaatsvinden binnen de eigen organisatie, levert de cursus ook altijd een belangrijke bijdrage aan het versterken van de onderlinge samenwerking en saamhorigheid. De trainingen bestaan uit informatieoverdracht, uitwisseling van ervaringen en oefenen van vaardigheden aan de hand van concrete vragen en probleemsituaties van deelnemers.

Overzicht van de trainingen die tot nu toe zijn gegeven:
-Trainingen in communicatievaardigheden:
-Feedback geven en ontvangen
-Omgaan met grenzen
-Samenwerken
-Intervisie – hoe zorg je voor jezelf en elkaar
-Het helpende gesprek per telefoon
-Basistraining voor gastvrouwen en gastheren in een inloophuis -Werken in groepen

Trainingen in het omgaan met eigen emoties en de emoties van lotgenoten:
-Rouwverwerking
-Omgaan met eigen gevoelens en emoties
-Emoties en stress
-Omgaan met lotgenoten in de palliatieve fase
-Omgaan met erfelijke kanker

Trainingen in het omgaan met gedragsveranderingen:
-Omgaan met dementerenden
-Hoe red je je als partner

Diversen:
-Ouderen en rouw
-Omgaan met eenzaamheid
-Betekenis kanker voor naasten
-Omgaan met chronisch zieken
-Cursus voor mantelzorgers
-Coaching en advisering in bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in kankerpatiëntenorgansiaties (kpo’s).
-begeleide intervisie, scholingen, trainingen voor adviseurs, coaches, consultants.

Deze cursussen kunnen in samenwerking met of in opdracht van uw organisatie worden aangeboden.
Als u nadere informatie wilt ontvangen of vragen heeft over verdere mogelijkheden, kunt u contact opnemen per telefoon 06-28480913 of per e-mail karenrutgers3@upcmail.nl