Achtergrond Centrum Amarant

Brief aan alle donateurs en andere betrokkenen bij stichting Amarant

De initiatiefnemers van Amarant in 2000 waren Pieternel Haspels, gz-psycholoog en Karen Rutgers – van Wijlen, maatschappelijk werker, beide sinds 1985 werkzaam in de psychosociale oncologie.

Samen met enkele betrokken bestuursleden hebben zij hun visie, gedachtegoed alsmede de professionele werkzaamheden in de psychosociale oncologie in een formele organisatie, stichting Amarant, kunnen inbedden.

11 maart 2011 is Pieternel Haspels overleden aan de gevolgen van borstkanker. Haar overlijden is een groot verlies voor Amarant.

In de nieuwsbrieven en jaarverslagen van stichting Amarant vindt u een weergave van veel van de activiteiten die zij samen met diverse collega’s in het werkveld hebben uitgevoerd. Pieternel heeft bovendien veel voor het gehele werkveld betekend.

Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor de begeleiding van cliënten, individueel en in groepen, ze verzorgde supervisie en onderwijs, lezingen, publicaties, enzovoorts. Ook werkte ze aan de verdere opbouw van de psychosociale oncologie in Nederland, door diverse bestuurlijke en organisatorische functies op zich te nemen. In het bijzonder deed zij dit voor patiëntenorganisaties,hun branche organisatie NFK, de NVPO en IPSO.

Wij zijn Pieternel zeer dankbaar voor haar liefdevolle betrokkenheid en voor wat zij heeft betekend voor Amarant.

Het bestuur van Amarant en haar collega Karen Rutgers, met wie zij het werk al die jaren samen vorm gaf, hebben het  gedachtegoed en de werkzaamheden van Amarant verankerd door per 1-1-2013 te fuseren met het Toon Hermans Huis Amersfoort en door het deels onder te brengen in de eigen praktijk van Karen.
We zoeken nieuwe wegen en vormen. Want ieder afscheid betekent dat er ook nieuwe wegen moeten worden gebaand en ingeslagen. De website van centrum Amarant gaat tevens fungeren als kenniscentrum voor psychosociale oncologie. U kunt klikken  op kennisblog.