Trainen van professionals in PSO

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING: HET TRAINEN EN BEGELEIDEN VAN BEROEPSGROEPEN DIE MET PATIENTEN MET KANKER TE MAKEN HEBBEN

Werken in de oncologie geeft veel voldoening maar kan ook emotioneel belastend zijn. Amarant begeleidt hulpverleners in de oncologie zoals maatschappelijk werkers, psychologen, (oncologie-)verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en huisartsen. Door middel van trainingen, workshops, cursussen op maat, supervisie en begeleide intervisie kunnen zij hun kennis en inzicht verbreden en verdiepen en zich verder ontwikkelen in het veld van de psychosociale oncologie.

Aan de orde komen: informatie over specifieke psychosociale problemen, het eigen werkveld en de grenzen daarvan, problematiek rond doorverwijzing, houdingsaspecten en bewustwording van de eigen context, communicatieve vaardigheden zoals het omgaan met heftige emoties, luisteren en slecht nieuwsgesprekken, het voorkomen van burn-out en bewaken van het evenwicht tussen eigen draagkracht en draaglast. Naast literatuur en kennisoverdracht is casuïstiek die de cursisten zelf inbrengen een belangrijk vertrekpunt van elke begeleidingsvorm. De inhoud van het programma wordt afgestemd op de specifieke wensen en behoeften.

Als u nadere informatie wilt ontvangen of vragen heeft over verdere mogelijkheden, kunt u contact opnemen per telefoon 06-28480913 of per e-mail karenrutgers3@upcmail.nl