Gespreksgroep

Gespreksgroep Kanker en nu verder
De confrontatie met de ziekte kanker kan je geruime tijd uit je evenwicht brengen. Je kunt je regelmatig overvallen voelen door gevoelens van angst en onzekerheid over hoe het verder zal gaan.
Veel mensen hebben er behoefte aan om stil te staan bij hetgeen hen is overkomen en bij de gevolgen die zij er nog dagelijks van ondervinden. Het delen van ervaringen en het uiten van gevoelens, kunnen ertoe bijdragen dat je je eigen kracht hervindt in het omgaan met klachten en spanningen.
Ook voor de partner is het van belang om aandacht te krijgen bij het verwerken van het ziekteproces en alle veranderingen die dat veroorzaakt.

Wat biedt de gespreksgroep?
De groep biedt deelnemers de gelegenheid door middel van gesprekken en oefeningen stil te staan bij emoties en deze een plaats te geven. Door ervaringen te delen kun je steun toelaten, je merkt dat je niet alleen staat. Dat kan een hele opluchting zijn. De energie die eerst nodig was om gevoelens te onderdrukken, kan nu gebruikt worden om het leven opnieuw vorm te geven. Je voelt je sterker zonder je groot te hoeven houden. Tijdens de bijeenkomsten wordt het praten met elkaar afgewisseld met ontspanningsoefeningen, visualisaties en tekenen. Deze methodieken zijn goede hulpmiddelen bij het verduidelijken van gevoelens en het bewust worden van wensen en behoeften.
Verder wordt aandacht besteed aan communicatievaardigheden en het bevorderen van assertiviteit.
Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn: ziekte en behandeling, lichaamsbeleving en zelfbeeld, veranderingen in eigen persoon en invloed op relaties, angst voor terugkeer van de ziekte, seksualiteit, eenzaamheid, toekomstperspectief, werk, vermoeidheid.

Praktische informatie
De groep bestaat uit maximaal tien personen en komt één keer per veertien dagen bij elkaar. Er zijn tien bijeenkomsten, die anderhalf uur duren.

Aanmelding en informatie
Wilt u deze cursus opnemen in het aanbod van uw organisatie? Of wilt u eraan deelnemen, en bent u benieuwd waar dat bij u in de buurt mogelijk is? Neem dan telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op met Karen Rutgers, telefoon 06-28480913 of e-mail karenrutgers3@upcmail.nl. Dan kunnen wensen, aanbod, locatie en kosten worden besproken.