CD’s met oefeningen

MEDITATIES OP CD VERKRIJGBAAR!

Al jaren merken deelnemers aan deze cursussen dat het niet altijd meevalt om thuis tot rust te komen en ruimte te maken voor stilte. Daarom zijn dankzij subsidies van de W.N. Scheepstra Stichting en de Vrienden en Vriendinnen van Amarant drie CD’s opgenomen waarop verschillende oefeningen staan. De CD’s worden voor een gereduceerd tarief beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

Op CD 1 staan de Lig- en Zitmeditatie die bij de cursus horen en een meditatie ‘Veilige plaats’, die uitnodigt om een plek op te zoeken waar je je veilig kunt voelen.
Op CD 2 staan vier meditaties genaamd: Meditatie bij angst, Lichtmeditatie, Bergmeditatie en Staan en lopen.
Op CD 3 staan vijf meditaties genaamd: Ontspanning proeven, Adem volgen, Meditatie bij Pijn, Cirkels en Verbinding.

Hoe te bestellen?
De CD’s kosten € 8 per stuk. Dit is inclusief de verzendkosten. Zij zijn te bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 301285 t.n.v. K. Rutgers – van Wijlen te Putten onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats en welke CD (‘s) u wilt bestellen. Na ontvangst van de betaling worden de CD ‘s u toegestuurd.