Aan alle donateurs en andere betrokkenen bij stichting Amarant

Utrecht, 27 december 2012 In de vorige en laatste nieuwsbrief die u rond de zomer 2012 heeft ontvangen is al melding gemaakt  van de plannen om Stichting Amarant te verbinden met het Toon Hermans Huis in Amersfoort (THHA), inloophuis voor allen die met kanker te maken hebben. Dit proces is de afgelopen maanden gestaag voortgegaan

Adempauze

Week in Frankrijk van 6-13 oktober 2012 Download de folder Adempauze