Aan alle donateurs en andere betrokkenen bij stichting Amarant

Utrecht, 27 december 2012

In de vorige en laatste nieuwsbrief die u rond de zomer 2012 heeft ontvangen is al melding gemaakt  van de plannen om Stichting Amarant te verbinden met het Toon Hermans Huis in Amersfoort (THHA), inloophuis voor allen die met kanker te maken hebben.

Dit proces is de afgelopen maanden gestaag voortgegaan met als resultaat dat vanaf 1 januari 2013  Stichting Amarant is gefuseerd met het THHA.  Aan het THHA zijn zowel Pieternel Haspels als Karen Rutgers sinds de oprichting 1 april 2004 verbonden geweest.
De inhoud van Stichting Amarant, de professionele kennis rondom de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten, gaat verder onder de vlag van het THHA en in de eigen praktijk van Karen Rutgers. Voor het THHA betekent dit dat de professionalisering, een belangrijke ontwikkeling in de inloophuizen momenteel, een duidelijke gestalte aanneemt. Het THHA is en blijft primair een inloophuis, maar gaat daarnaast fungeren als een eerstelijns centrum voor psychosociale oncologie.

Het moet nog blijken welke collega’s, naast Karen Rutgers, Aline Rütter en Bettina Sari, hier verder in mee zullen gaan werken.
De naam “Amarant” van de Stichting gaat niet mee naar het THHA maar blijft bestaan als aanduiding voor de reeds bestaande professionele praktijk van Karen Rutgers, die primair  is  gericht op ondersteuning van professionals en vrijwilligers in de zorg voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Deze begeleiding vindt plaats in Amersfoort, Putten of op locatie.

“Stíchting Amarant” wordt opgeheven per 31 december 2012.
De vorig jaar geheel vernieuwde website (www.centrum-amarant.nl )  hoort per 1-1-2013 bij de praktijk van Karen Rutgers.  De website zal informatie geven over deze praktijk en verder worden uitgebouwd tot een informatiecentrum waar het gedachtegoed van voormalige stichting Amarant en nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied beschikbaar komen.
Het gedachtegoed van Stichting Amarant blijft dus voortaan beschikbaar onder  twee noemers: THHA en Karens eigen praktijk: “Amarant”. Elk met een eigen focus, maar in verbinding met elkaar.

Het huidige bestuur heft zichzelf  op, het bestaande tegoed van Stichting Amarant wordt overgedragen aan het bestuur van het THHA. Het houdt daarmee dezelfde bestemming, namelijk de professionele hulp, individueel en in groepen voor allen die met kanker te maken hebben.

We waren al geruime tijd  op zoek naar wegen om het werk van Pieternel en Karen en de collega’s die voor Amarant hebben gewerkt, in te bedden in een bredere basis zodat het werk beter verankerd kon worden voor de toekomst.
Het overlijden van Pieternel Haspels 11 maart 2011, een grote slag voor ons, heeft dit proces in een stroomversnelling gebracht. Het is verheugend dat we samen met het THHA die nieuwe vorm hebben kunnen ontwikkelen om het werk voort te zetten. We hopen dat u ons werk wilt blijven steunen.

U kunt uw donaties voor het werk van voorheen stichting Amarant vanaf 1 januari 2013  adresseren aan het THHA, Regentesselaan 39, 3818 HH te Amersfoort. Rekeningnummer: 46.69.42.257 ten name van Stichting Vrienden van het THHA.

Wij willen u hierbij niet alleen informeren, maar vooral ook bedanken voor de vaak jarenlange aandacht en  betrokkenheid  bij ons werk, dat wij vanaf 2000, het jaar van de oprichting, hebben uitgevoerd. Velen van u hebben de Stichting een warm hart toegedragen  en hebben dat ook uitgedrukt in een  bijdrage.  U heeft daarmee het werk mede mogelijk gemaakt; wij hebben een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de psychosociale oncologie in Nederland. We zijn daar erg dankbaar voor en blij dat we vanuit het THHA daarmee verder kunnen gaan.

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Amarant en Karen Rutgers-van Wijlen, psycho-oncologisch therapeut.

Correspondentie adres:
Karen Rutgers – van Wijlen
Prins Hendrikweg 101
3881 GC Putten.
E-mailadres:  HYPERLINK “mailto:karenrvw@planet.nl