admin

Aan alle donateurs en andere betrokkenen bij stichting Amarant

Utrecht, 27 december 2012 In de vorige en laatste nieuwsbrief die u rond de zomer 2012 heeft ontvangen is al melding gemaakt  van de plannen om Stichting Amarant te verbinden met het Toon Hermans Huis in Amersfoort (THHA), inloophuis voor allen die met kanker te maken hebben. Dit proces is de afgelopen maanden gestaag voortgegaan

Adempauze

Week in Frankrijk van 6-13 oktober 2012 Download de folder Adempauze

Jaarverslag 2011

Ook in 2011 waren de kerntaken waarin de centrale missie van Amarant gestalte kreeg: de begeleiding van mensen die met kanker te maken hebben, dus (ex) patiënten, hun partners, kinderen en andere naasten, deskundigheidsbevordering van professionals en de ondersteuning van vrijwilligers o.a. van patiëntenorganisaties.

Jaarverslag 2010

De begeleiding van mensen die met kanker te maken hebben, (ex-)patiënten, hun partners, kinderen en andere naasten, deskundigheidsbevordering van professionals en de ondersteuning voor vrijwilligers o.a. van patiëntenorganisaties waren ook in 2010 de kerntaken waarin de centrale missie van Amarant gestalte kreeg.

Jaarverslag 2009

De begeleiding van mensen die met kanker te maken hebben, dus (ex-)patiënten, hun partners, kinderen en andere naasten en de ondersteuning voor vrijwilligers van patiëntenorganisaties door middel van o.a. trainingen en via het project Advisering Lidorganisaties NFK waren ook in 2009 de centrale missie van Amarant.

Jaarverslag 2008

Begeleiding van mensen die met kanker te maken hebben, vormt de kern van ons werk. Dit houdt in dat wij (ex-)patiënten, hun partners, kinderen en andere naasten begeleiden bij de verwerking van alle gevolgen die de ziekte kanker en haar behandelingen veroorzaakt.

Richtlijn werkgroep lymfoedeem/lipoedeem

Enkele maanden geleden is de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) van start gegaan met de voorbereidingen voor de multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met lymfoedeem. Parallel aan dit traject wordt eveneens een richtlijn lipoedeem gevormd. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW) maakt Karen sinds november 2011

Jaarverslag 2007

Begeleiding voor mensen die met kanker te maken hebben vormt de kern van ons werk. Dit houdt in dat wij (ex-)patiënten, hun partners, kinderen en andere naasten begeleiden bij de verwerking van alle gevolgen die de ziekte kanker en haar behandelingen veroorzaakt.

Nieuwsbrief 2012

Na het vreselijke verlies in 2011 – het overlijden van Pieternel Haspels – heeft Amarant zich moeten herpakken. We missen Pieternel nog steeds: als medewerker en als meedenker en bovenal als liefdevol mens. Gelukkig is Karen Rutgers – van Wijlen met hulp van Aline Rütter in staat geweest alle voor Amarant geplande afspraken, contacten, begeleidingen en cursussen vorm te geven: hulde aan Karen en Aline!